e-Konferencja Naukowo-Techniczna

ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA

 

Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych

Toruń, 8 października 2020 r.

                 PROGRAM

     08.10.2020 (czwartek)

10:00-12:00  Otwarcie Konferencji, I sesja referatowa

 • 10:15-11:00 Zmiany klimatyczne – wyzwania i szanse dla współczesnej architektury krajobrazu, Marek Kosmala, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 11:00-11:20 Konsekwencje zmian klimatu jako naukowy, ekspercki i projektowy problem polskich architektów krajobrazu, Barbara Szulczewska, Instytut Rozwoju Miast i Regionów w Warszawie
 • 11:20-11:40 Miasto w drodze do neutralności klimatycznej, Zbigniew Karaczun, Grażyna Obidoska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 11:40-12:00 Klimat miasta – specyfika, zagrożenia i wpływ zieleni, Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska

12:00-12:20 Przerwa

12:20-14:00 II sesja referatowa

 • 12:20-12:40 Miejska przyroda zmniejszająca skutki kryzysu klimatycznego. O tym, jak silniejszy związek architektury z naturą może nas uratować w sytuacjach kryzysowych, Justyna Kleszcz, Uniwersytet Zielonogórski
 • 12:40-13:00 Spontaniczna i urządzona roślinność miast, jej przemiany i zagrożenia w obliczu zmian klimatycznych, Agnieszka Kompała-Bąba,  Robert Hanczaruk Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wojciech Bąba, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach
 • 13:00-13:20 Błękitno-zielona infrastruktura w planach adaptacji do zmian klimatu – problemy wdrażania, Anna Januchta-Szostak, Dagmara Kalinowska, Paweł Frąckowiak, Monika Garbatowska Politechnika Poznańska
 • 13:20-13:40 Łąka wielogatunkowa jako alternatywa dla trawnika w ogrodzie przydomowym, Iwona Połucha, Emilia Marks, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • 13:40-14:00 Naturalne i półnaturalne tereny zieleni w mieście jako tło działań adaptacyjnych do zmian klimatu, Tomasz Stosik, Anna K. Sawilska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

14.00-14.10 Przerwa

14.10-15.30 III sesja referatowa

 • 14:10-14:30 Potencjał Rolnictwa miejskiego do minimalizowania zmian klimatycznych w miastach, Konstancja Fedeńczak, Lidia Poniży, Andrzej Mizgajski, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 14:30-14:50 Tereny zieleni wokół zbiorników wodnych w obliczu zmian klimatu, na wybranych przykładach z Krakowa, Aleksandra Wagner, Agata Mazur, Robert Mazur, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 14:50-15:10 Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury, Katarzyna Galej-Ciwiś, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie
 • 15:10-15:30 Nowe wyzwania dla zieleni miejskiej w Łomży, Janusz Lisowski, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

15:30-16:00 Dyskusja, zakończenie konferencjiPatronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]