Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

  • badania nad jakością powietrza atmosferycznego w miastach,
  • najnowsze badania nad znaczeniem i rolą roślinności w poprawie jakości powietrza i zdrowotności mieszkańców,
  • efektywność (skuteczność) różnych gatunków roślin w oczyszczaniu powietrza,
  • wymiana dobrych praktyk w zakresie walki ze smogiem.

 Honour patronage :

Wojewoda Marszałek

Media patronage :

logowanie

Sponsors:

energa
Video transmission starts on
06.06.2010
[x]