Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

• Dobrostan: w jaki sposób tereny zieleni mogą zmniejszyć nierówności zdrowotne i poprawić
jakość życia w mieście,
• Dostęp do natury (rośliny, czyste powietrze i woda) w zasięgu ruchu pieszego (10 min) i
rowerowego,
• Ulice kompletne (zielone, przyjazne), zazielenianie miejskich arterii,
• Miejskie rolnictwo i ogrodnictwo.

 Honour patronage :

Wojewoda Marszałek

Media patronage :

logowanie

Sponsors:

energa
Video transmission starts on
06.06.2010
[x]