Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

  • badania nad wpływem zmian klimatu na tereny zieleni,
  • znaczenie i rola terenów zieleni w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu,
  • najnowsze przykłady adaptacji obiektów architektury krajobrazu do zmian klimatu.

 

 Honour patronage :

Wojewoda Marszałek

Media patronage :

logowanie

Sponsors:

energa
Video transmission starts on
06.06.2010
[x]