Do Państwa dyspozycji przygotowaliśmy następujące bloki tematyczne:

  • Zasoby i potencjał przyrodniczy współczesnego miasta
  • Znaczenie bioróżnorodności dla mieszkańców – korzyści i zagrożenia z tym związane
  • Formy ochrony środowiska przyrodniczego miasta – zagadnienia prawne
  • Jak kształtować bogactwo przyrodnicze w miejskich terenach zieleni sprzyjające bioróżnorodności w mieście?
  • Zagrożenia dla bioróżnorodności w miastach (fragmentacja, brak powierzchni biologicznie czynnych).

 Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

Przegląd komunalny Zieleń miejska Zielona infrastruktura

Sponsorzy:

energa edf
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]