konf program

Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta

Dzika przyroda w mieście

Toruń, 11-13 października 2017 r.

Ludzie skupieni w dużych miastach mają bardzo ograniczony kontakt z przyrodą, choć często odczuwają naturalną potrzebę przebywania wśród niej. W poszukiwaniu ciszy i kontaktów z naturą coraz chętniej wyprowadzają się na dalekie przedmieścia i obszary wiejskie. Miasta zagarniają coraz większe przestrzenie, wypierając naturalną przyrodę. Rozległe połacie lasów, łąk, bagien i torfowisk zamieniane się w pola uprawne i ludzkie osiedla. Obserwuje się proces „rozlewania się miast” (urban sprawling). Większość zamieszkujących dotąd na tych terenach żywych organizmów musi zginąć lub przystosować się do nowych zmodyfikowanych przez człowieka warunków. Okazuje się, że całkiem spora grupa roślin i zwierząt nieźle sobie radzi w tych nowych warunkach. Na przykład w Warszawie żyje, i to całkiem nieźle, od 220 do 250 gatunków ptaków, czyli ponad połowa wszystkich gatunków żyjących w Polsce. Dotyczy to także innych zwierząt i roślin. Wdzierająca się do miast dzika przyroda z jednej strony cieszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że bioróżnorodność na świecie zanika w zastraszającym tempie, z drugiej zaś strony stwarza szereg problemów (np. dziki żerujące na śmietnikach i przechadzające się ulicami miast).

Nasuwa się szereg pytań, które wymagają pilnej odpowiedzi. Jak godzić interesy rozwoju miasta z potrzebami natury? Czy jesteśmy zainteresowani tą niespodziewaną i niekiedy uciążliwą różnorodnością biologiczną oraz czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę jak jest ona istotna dla nas? Jakie stwarza szanse i zagrożenia dla mieszkańców miast? Jaką rolę w tym wszystkim powinny odgrywać miejskie tereny zieleni? Jak je kształtować, aby sprzyjały dzikiej przyrodzie w miastach? 

Spróbujmy zatem zastanowić się wspólnie nad odpowiedziami na te pytania. Zapraszamy zatem do Torunia. Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich latach, także i w tym roku zechcą Państwo licznie włączyć się do dyskusji, że wymienimy doświadczenia, a opracowana przy tej okazji monografia dobrze przysłuży się naszym miastom i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

 

DO ZOBACZENIA W TORUNIU
ORGANIZATORZY 
 

 

 

Dołącz do nas na 

wfosigw_konkursy

TORUN_PORUSZA_pasek
Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

Przegląd komunalny Zieleń miejska Zielona infrastruktura

Sponsorzy:

energa edf
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]