Szanowni Państwo

Szesnasta Konferencja Naukowo-Techniczna Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta odbywać się będzie w bezpiecznej formule on-line. Odpowiadając na wyzwania obecnej sytuacji i pragnąc kontynuować długoletnią tradycję tych spotkań proponujemy Państwu możliwość obejrzenia videotransmisji wykładów kluczowych ekspertów, którzy będą obradować w Toruniu 8 października br.

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli bezpiecznie spotykać się na konferencjach organizowanych w sposób tradycyjny, tymczasem przygotowaliśmy pakiety konferencyjne umożliwiające udział w konferencji zarówno on-line i dyskusję z ekspertami jak i możliwość publikacji referatu w recenzowanym wydawnictwie.

Szanowni Państwo,

Kiedy cztery lata temu spotkaliśmy się na konferencji toruńskiej, aby dyskutować o roli i znaczeniu terenów zieleni w przeciwdziałaniu skutkom globalnego ocieplenia, nikt nie przypuszczał, że zmiany klimatyczne tak przyspieszą. Klimat na naszych oczach zmienia się szybciej niż to przewidywała do niedawna IPCC. Najnowszy raport Intergovernmental Panel on Climate Change (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) dowodzi, że jeśli ludzkość nic w tej sprawie nie zrobi w ciągu najbliższej dekady naszą planetę czekają nieodwracalne zdarzenia klimatyczne o nieznanej wcześniej gwałtowności i nasileniu. Konsekwencją globalnego ocieplenia będą gigantyczne burze, powodzie, upały, susze i pożary. Kończy się czas, w którym możliwe jest jeszcze cofnięcie nadchodzącej zagłady. Jeśli nie przystąpimy do działania, klęski klimatyczne zamienią się w katastrofę ludzką.  „Ta apokaliptyczna przyszłość nadeszła, wystarczy nadal nic nie robić – pisze Naomi Klein w swojej najnowszej książce „To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat”. Pół roku wystarczyło, aby się przekonać, że katastrofa klimatyczna zaczęła się realizować na naszych oczach.

Obrazy jak z apokalipsy pokazują skalę zniszczeń wywołanych przez pożary szalejące w Australii: ofiary śmiertelne i tysiące ludzi zmuszonych opuścić swoje domy, miliony hektarów ziemi strawione przez ogień i zwierzęta ginące w płomieniach, w tym koali – jednego z symboli Australii. Kontynent ten stanął w obliczu pożarów o niespotykanej wcześniej skali, w których jak dotąd życie straciło co najmniej 25 osób. Jest gorzej, o wiele gorzej niż nam się do niedawna wydawało. W Republice Południowej Afryki 9 mln ludzi nie ma dostępu do wody. Ludzie walczą o każdy litr wody, a pustynny krajobraz przypomina ten rodem z filmów “Mad Max”. Kryzys klimatyczny napędza tę katastrofę, a tym samym ogromne cierpienie ludzi i dewastację środowiska.

Powolne tempo zmian klimatu to wygodne złudzenie. Każdego dnia pojawiają się kolejne dowody. Katastrofa klimatyczna dotyczy nie tylko odległej Brazylii, Australii czy RPA. Publikacja raportu IPCC zbiegła się w czasie z powstaniem polskiego dokumentu o zmianach klimatu powstałego dla Ministerstwa Środowiska. W obszernym dokumencie autorzy wymieniają skutki globalnego ocieplenia w Polsce. Raport przedstawia apokaliptyczną wizję. Polsce zagraża pustynnienie, brak opadów będzie coraz częstszym problemem dla mieszkańców miast i rolnictwa. Kiedyś susze też się zdarzały. Różnica polega na tym, że teraz zdarzają się częściej, są bardziej dotkliwe i długotrwałe. W czerwcu wyjątkowo upalnym w ubiegłym roku, wodę trzeba było racjonować już na początku miesiąca w Skierniewicach i Bełchatowie. W Wielkopolsce susza dotknęła w zeszłym roku 225 gmin województwa wielkopolskiego na 226 istniejących. Poziom Warty codziennie się obniża, a rzeka Cybina praktycznie wyschła. Eksperci ostrzegają, że sytuacja z roku na rok może być coraz bardziej dramatyczna. Wielkopolska zaczyna stepowieć, studnie wysychają, także małe cieki wodne i rzeki.

Oczywiście nie możemy całkowicie zatrzymać zmian klimatu. Możemy jednak w większym stopniu, niż to się na ogół sądzi, przyczynić się do zapobieżenia wielu katastrofom klimatycznym. Każdy z nas może coś w tej sprawie zrobić, na miarę swoich możliwości, zawodu i stanowiska, które zajmuje w społeczeństwie. Co możemy w takim razie zrobić my – architekci krajobrazu, aby zatrzymać nadciągającą katastrofę. Jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych jest rosnąca koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze. Do najważniejszych gazów cieplarnianych należy, obok pary wodnej, dwutlenek węgla (CO2), który jak wiadomo jest wiązany w procesie fotosyntezy przez roślinność. I to jest doskonała wiadomość dla architektów krajobrazu, dla których roślinność jest podstawowym tworzywem. Oczywiście nasze działania powstrzymujące zmiany klimatyczne nie będą sprowadzały się tylko do  ochrony i troszczenia się o jak najlepszą kondycję (efektywność ekologiczną – usługi ekosystemowe) istniejących terenów zieleni. Nie wystarczą także działania sprowadzające się do maksymalnego powiększania powierzchni terenów zieleni (powierzchni biologicznie czynnej), aczkolwiek  są one ważne i potrzebne. Możemy zrobić o wiele więcej.

Nasze możliwości, chociaż dosyć skromne, w porównaniu na przykład do energetyków, są dużo większe. Co mogą zrobić architekci krajobrazu, aby zapobiec skutkom zmian klimatycznych? Jak adaptować się do nadciągającej katastrofy klimatycznej? Jak nasze miasta dostosują się do podnoszącego się poziomu mórz? Jak zareagujemy na masowe wymieranie gatunków? Nad odpowiedziami na te i wiele innych pytań będą zastanawiać się uczestnicy tegorocznej konferencji w Toruniu, która odbędzie się w październiku pod hasłem „Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych”.

Przygotowaliśmy dla Państwa następujące bloki tematyczne:

  • badania nad wpływem zmian klimatu na tereny zieleni,
  • znaczenie i rola terenów zieleni w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu,
  • najnowsze przykłady adaptacji obiektów architektury krajobrazu do zmian klimatu.
Honour patronage :

Wojewoda Marszałek

Media patronage :

logowanie

Sponsors:

energa
Video transmission starts on
06.06.2010
[x]