konf program

Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta

Zieleń w ochronie powietrza

Toruń, 10-12 października 2018 r.

Szanowni Państwo,

Polska należy do najbardziej zadymionych krajów w Europie. Na pięćdziesiąt w największym stopniu zanieczyszczonych aglomeracji europejskich aż trzydzieści trzy znajdują się w Polsce. W Polsce z powodu zanieczyszczonego powietrza (smogu) umiera rocznie około 50 tysięcy ludzi. Szacuje się, że koszty związane ze zdrowiem, a będące wynikiem zanieczyszczenia środowiska w Polsce wynoszą ponad 26 mld euro w skali roku[1].

Te alarmujące dane skłaniają do zastanowienia się jak temu przeciwdziałać. Ograniczenie wykorzystania paliw stałych ma poprawić sytuację, ale trzeba też pamiętać o tym, jak duże znaczenie dla oczyszczania powietrza mają otaczające nas rośliny. Dobroczynny wpływ zieleni na zdrowie człowieka jest faktem niepodlegającym dyskusji. Nie od dzisiaj wiadomo, że zieleń miejska może w pewnym stopniu przyczynić się do poprawy jakości powietrza i łagodzenia skutków jego zanieczyszczenia dzięki temu, że produkuje tlen, pochłania dwutlenek węgla, absorbuje niektóre związki toksyczne znajdujące się w zanieczyszczonym powietrzu, a przede wszystkim  zatrzymuje zanieczyszczenia pyłowe.

Spróbujmy zatem bliżej zastanowić się jak tereny zieleni mogą zwalczać i ograniczać skutki zanieczyszczonego powietrza. Jaki jest mechanizm pochłaniania toksyn i zatrzymywania pyłów zawieszonych przez rośliny, oraz które z roślin są najskuteczniejsze w tej roli i od jakich ich cech przede wszystkim zależy efektywność tego mechanizmu. Jak kształtować tereny zieleni, aby z jednej strony były bardziej odporne na zanieczyszczone powietrze, z drugiej zaś  mogły w maksymalnym stopniu ograniczyć negatywne skutki złej jakości powietrza.

Zapraszamy naukowców i praktyków z całej Polski, aby podzielili się z nami wiedzą i własnymi doświadczeniami w zakresie zwalczania i ograniczania tego negatywnego zjawiska. Wymiana najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczeń w tym zakresie i jego konsekwencji będzie możliwa podczas XIV już Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej, która odbędzie się w przyszłym roku w Toruniu pod hasłem (tytułem): „Jakość powietrza a tereny zieleni w mieście”.

 

[1] Europejska Komisja Gospodarcza – jedna z komisji regionalnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Raport EAŚ opublikowany w tym roku nie pozostawia złudzeń. Jesteśmy rekordzistą w zanieczyszczeniu pyłami, a średnioroczne stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu przekraczają dopuszczalne normy o 500-600%. Internet: http://www.national-geographic.pl/galeria/dymimy-najwiecej-w-europie-eas-publikuje-raport/raport-o-zanieczyszczeniach-747473
 

 

 

Dołącz do nas na 

TORUN_PORUSZA_pasek
Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]