I dzień
14 września 2011 roku

 

Sesja otwierająca

Otwarcie Konferencji

Powitanie gości

Marek Kosmala, Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Miasta wracają nad wodę

 

Sesja referatowa

Elżbieta Szot-Radziszewska, Katedra Architektury i Urbanistyki, Politechnika Świętokrzyska, Woda a genuis loci przestrzeni zurbanizowanych. Mapy mentalne jako metoda badania roli wody w przestrzeni publicznej w wyobrażeniach mieszkańców miast, miasteczek i wsi.

Anna Januchta-Szostak, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Zrównoważone systemy zagospodarowania wód opadowych w miastach (SUDS) na przykładach: Scharnhauser Park w Ostfildern, Kronsberg – Hannover, Potsdamer Platz w Berlinie, Marina Mokotów w Warszawie, Portland w stanie Oregon i innych.

Adam Senetra, Agnieszka Szczepańska, Jacek Rostek, Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej,  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Planowanie zagospodarowania przestrzeni miasta z uwzględnieniem terenów zalewowych.

Adriana Cieślak, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Geotermalne wody lecznicze jako czynnik transformacji przestrzeni publicznych w miejscowościach uzdrowiskowo-rekreacyjnych w województwie łódzkim.

Ewa Grabowski, Gray Development Group, Miasta Pustyni – Nowe Źródła Wody.

Tomasz Stańczyk, Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Retencjonowanie wód opadowych na terenach zieleni miejskiej.

Wiesława Gadomska, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn – miasto jedenastu jezior.

Marek Kosmala, Małgorzata Okołowicz Katedra Architektury Krajobrazu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Badanie nad wykorzystaniem wypoczynkowych terenów nadrzecznych w Warszawie.

Barbara Wycichowska, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łódzka, Łódzkie fontanny w przestrzeniach publicznych miasta.

Jacek Fiedorowicz, Wydział Architektury, Politechnika Warszawska, Woda jako składnik układów przestrzennych osiedli podmiejskich M.St. Warszawy okresu międzywojennego.

 

Uroczysta kolacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II dzień

15 września 2011 roku

 

Dzień terenowy

prezentacja Motoareny w Toruniu

sesja referatowa

Anna Januchta-Szostak, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska, Nadrzeczne parki buforowe – wielofunkcyjne metody zagospodarowania miejskich obszarów zieleni towarzyszących ciekom.

Stanisław Wroński, Bydgoszcz, Bydgoski węzeł wodny – zielone i nadrzeczne oblicze miasta.

Zygmunt Babiński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Rewitalizacja dróg wodnych w miastach.

Anna Lewandowska-Czarnecka, Adam Czarnecki, Pracownia Kształtowania Krajobrazu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Analiza interakcji wody i zieleni w mieście: różne tradycje i podejścia.

rejs statkiem, prezentacja projektów i rozwiązań na terenie Bydgoskiej Wyspy Młyńskiej, zwiedzanie

 

 

III dzień

16 września 2011 roku

 

Sesja referatowa

Roman Cieśliński, Karolina Laskowska, Katedra Hydrobiologii, Uniwersytet Gdański, Rola i znaczenie wody na terenach parkowych Gdańska.

Komunikaty

Henryka Wojtczak, Marek Pawlik, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu, Stan czystości wód powierzchniowych Torunia.

Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Anita Białczak-Bujek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,  Zagospodarowanie basenów przeciwpożarowych na przykładzie Szczecina.

Aleksandra Wagner, Małgorzata Orlewicz-Musiał, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Zbiorniki rekreacyjne na terenie Krakowa na przestrzeni dziejów.

Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki, Wycena usług ekosystemów jako warunek zrównoważonego rozwoju miasta.

Jakub Kronenberg, Tomasz Bergier, Karolina Maliszewska, Uniwersytet Łódzki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Fundacja Sendzimira, Przyroda w mieście w działaniach edukacyjnych Fundacji Sendzimira.

Małgorzata Wołodźko, Rola wody w ogrodach japońskich.

Katarzyna Wytyczak, Magdalena Maśka, Justyna Stasica, Zbigniew Wilczek, Katedra Ochrony Środowiska, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach, Katedra Geobotaniki i Ochrony Przyrody, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szata roślinna proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Białej” w Bielsku-Białej i jej znaczenie w ekosystemie miasta.

 

wnioski, dyskusja

podsumowanie i zakończenie konferencji.Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]