11.10.2012 (Czwartek)

 

10.00-11.00 POWITANIE GOŚCI OTWARCIE

 

prof. dr hab. Marek Kosmala, mgr inż. Magdalena Błaszczyk, SGGW w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu, Społeczny wymiar zieleni i jej wpływ na jakość życia mieszkańców miasta

 

11.00-11.15 PRZERWA KAWOWA

 

11.15-11.30 prof. dr hab.arch. Elżbieta Ryńska, Politechnika Warszawska, Wydział Architektury, Miasto-Architektura-Zieleń

 

11.30-11.45 prof. dr hab. arch. Aleksander Böhm, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu, Zieleń w mieście – stereotypy i rzeczywistość planistyczna

 

11.45-12.00 prof. dr hab. arch. Krystyna Pawłowska, Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu, Partycypacja społeczna w kształtowaniu terenów zieleni miasta

 

12.00-12.15 dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Atrybuty dobrej przestrzeni publicznej w świetle badań jakości życia i percepcji przestrzeni miejskiej

 

12.15-12.45 PRZERWA KAWOWA

 

12.45-13.00 dr inż. arch. Sebastian Wróblewski, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Przekształcenie struktur zieleni w ostatnim stuleciu, w osadach o charakterze małomiasteczkowym w środkowej Polsce

 

13.00-13.15 dr inż. Agnieszka Kępkowicz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Geneza przestrzeni publicznych suburbiów a ich późniejsza gentryfikacja – na przykładzie osiedli Chomiczówka i Stary Żoliborz w Warszawie

 

13.15-13.30 mgr Kornelia Kwiecińska, dr inż. Łukasz Szałata, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Zakład Ekologistyki, Zielone miasto drogą do zrównoważonego rozwoju aglomeracji miejskich

 

13.30-13.45 mgr inż. Magdalena Błaszczyk, prof. dr hab. Marek Kosmala, SGGW w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu, Natężenie zieleni jako czynnik stymulujący funkcjonowanie ulicy

 

13.45-14.00 mgr inż. Paweł Buliński, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, Ogrody pionowe w krajobrazie miejskim

 

14.00-14.15 mgr inż. Kornelia Kwiecińska, dr inż. Łukasz Szałata, Politechnika Wrocławska, Instytut Inżynierii i Ochrony Środowiska, Zakład Ekologistyki, Zielone dachy elementem zielonych miast

 

14.45-14.30 DYSKUSJA

 

14.30-15.30 Przerwa obiadowa

 

15.30-15.45 dr arch. Wiesława Gadomska, dr inż. Krystyna Kuszewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Powstanie Ogrodu Botanicznego w Olsztynie szansą na nowy wizerunek miasta i aktywny wypoczynek mieszkańców

 

15.45-16.00 dr Michał Rut, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie, Park jako obraz miasta

 

16.00-16.15 dr inż. Barbara Wycichowska,  Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki, “Zielone Miasto” – idea a rzeczywistość. Przykład Łodzi

 

16.15-16.30 dr inż. Maciej Olenderek, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki, Łódzkie tendencje przekształcania środowiska zbudowanego, nowe inwestycje w otwartych terenach zieleni na przykładzie Parku im. Ks. Bp. M. Klepacza i traktu ulicy Rudzkiej

 

16.30-17.00 DYSKUSJA

 

20.00 Uroczysta kolacja (Restauracja Róża Wiatrów, Pl. Św. Katarzyny 9)

 

W tym dniu do dyspozycji Uczestników Konferencji będzie również pan Krzysztof Gruszecki – radca prawny specjalizujący się w ochronie środowiska, wcześniej etatowy członek Samorządowego Kolegium w Bydgoszczy oraz sędzia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy, autor komentarzy do Prawa ochrony środowiska i Ustawy o ochronie Przyrody. Odpowie on na wcześniej nadesłane pytania Uczestników. Pytania prosimy nadsyłać na adres szkolenia.pzits@vp.pl do dnia 28.09.2012 r.

 

12.10.2012 (piątek)

 

9.00-9.15 prof. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, Parki i zieleńce Szczecina – ich znaczenia dla miasta

 

9.15-9.30 mgr inż. arch. Anna Stasiak, mgr inż. arch. Maria Tatarzycka,  Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, Rewitalizacja terenów wokół Fortu I w Toruniu

 

9.30-9.45 mgr Beata Ochmańska, mgr inż. Marzena Mruk-Wszałek, Biuro Rozwoju Gdańska, Dostęp do zieleni jako miara jakości życia na przykładzie Gdańska

 

9.45-10.00 dr Aleksandra Wagner, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, dr Małgorzata Orlewicz-Musiał,  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,  Rola terenów zieleni w zrównoważonym rozwoju miasta na przykładzie Błoń Krakowskich i Parku im. Henryka Jordana w Krakowie

 

10.00-10.15 mgr inż. Karolina Wlazło-Malinowska, mgr inż. Magdalena Mizerska, mgr inż. Magdalena Pożarowszczyk, SGGW w Warszawie, Iluminacja zieleni w parkach narzędziem promocji miasta

 

10.15-10.30 Przerwa

 

10.30-10.45 mgr inż. Adriana Cieślak, Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki, Parki podworskie w warunkach aktywizacji turystycznej – nadpisanie funkcji czy utrata tożsamości

 

10.45-11.00 mgr inż. Anna Kosman, Urząd Miasta Torunia, inż. arch. Katarzyna Garstecka, Geotechnica Toruń, Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu – odzyskanie utraconej przestrzeni

 

11.00-11.15 dr inż. arch. Agnieszka Lisowska, Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury, Zieleń przyszkolna i jej wpływ na jakość życia dzieci i młodzieży w mieście – wczoraj i dziś

 

11.15-11.30 mgr Anna Hulicka,  Uniwersytet Jagielloński, Funkcje zabytkowych parków miejskich na przykładzie Krakowa

 

11.30-11.45 mgr Jacek Konopacki,  Politechnika Krakowska, Instytut Architektury Krajobrazu, E-partycypacja w gospodarce przestrzennej

 

11.45-12.00 dr inż. Elżbieta Dusza, dr inż. Anna Kiepas-Kokot, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska, Nasadzenia zastępcze poza miejscem usunięcia drzew i krzewów jako czynnik kształtujący jakość życia w mieście

 

12.00-12.30 Dyskusja

Zakończenie KonferencjiPatronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]