10.10.2013 (Czwartek)

 

10.00-10.15 POWITANIE GOŚCI OTWARCIE KONFERENCJI

 

10:15-10:45 prof. dr hab. Marek Kosmala, SGGW w Warszawie, Katedra Architektury Krajobrazu, Ogrody działkowe – bariera czy wartość.

 

10.45-11.00 dr inż Monika Joanna Latkowska, Katedra Roślin Ozdobnych SGGW w Warszawie, Lidia Poniży, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu, Ogrody działkowe w miastach europejskich – przyszłość, wyzwania, doświadczenia (Program COST Action TU 1201).

 

11.00-11.15 Anna Bołądź, Polski Związek Działkowców, Okręgowy Zarząd Toruńsko-Włocławski, Charakterystyka Rodzinnych Ogrodów Działkowych Torunia.

 

11.15-11.40 PRZERWA KAWOWA

 

11.40-11.55 dr Maciej Kowalewski, Zakład Socjologii Społeczności Terytorialnych, Uniwersytet Szczeciński, Nie wszystko jest na sprzedaż. Jaka przyszłość przed ogrodami działkowymi?

 

11.55-12:10 dr Jakub Kronenberg, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki,  dr inż. Tomasz Bergier, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH w Krakowie, mgr inż. arch. krajobrazu Paweł Lisicki, Biuro Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Usługi ekosystemów w praktyce a ogrody działkowe.

 

12.10-12.25 dr Lidia Poniży, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, UAM w Poznaniu, dr Renata Giedrych, Wydział Rolnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, SGGW w Warszawie, Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast na przykładzie Warszawy i Poznania.

 

12:25-12:45 PRZERWA KAWOWA

 

12.45-13.00 mgr Jolanta Pawlak, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,  Ogrody działkowe w polityce przestrzennej miasta.

 

13.00-13.15 dr inż. arch Marzena Banach, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Politechnika Poznańska, Ogródki działkowe w krajobrazie miasta Poznania.

 

13.15-13.30  dr inż. Barbara Wycichowska, Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Łodzka, Przesądzona zmiana polityki państwa w zakresie ogrodnictwa działkowego.

 

13.30-14.00 DYSKUSJA

 

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

 

15.00-16.00 Zwiedzanie Ogrodu Wschodniego przy Kamienicy pod Gwiazdą

 

16.00-16.15 prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, dr inż. arch. Wiesława Gadomska, mgr inż. arch kraj. Anna Mazur, mgr inż. Ewa Warcaba, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, UWM w Olsztynie,  Stan zagospodarowania ogródków działkowych w Olsztynie na podstawie relacji ich użytkowników.

 

16.15-16.30 mgr Maria Włodarska, mgr inz Marzena Mruk-Wszałek, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańskie rodzinne ogrody działkowe.

 

16.30-16.45 prof. dr hab. Urszula Nawrocka-Grześkowiak, mgr inż. Anita Białczak-Bujek, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni ZUT w Szczecinie, Znaczenie ogrodów działkowych dla miasta na przykładzie Szczecina.

 

16:45-17:00 lic Magdalena Vogt, Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika Krakowska, Możliwość rozwoju zieleni w przestrzeni miasta Krakowa z uwzględnieniem roli ogródków działkowych.

 

17:00-17:15 dr inż. arch kraj Anna Podolska, dr inż. Iwona Orzechowska-Szajda, Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Estetyka zagospodarowania ogrodów działkowych w Polsce i Niemczech – studium porównawcze dwóch ogrodów.

 

17.15-17.30 DYSKUSJA

 

20.00 Spotkanie towarzyskie, kolacja (Restauracja Jan Olbracht Browar Staromiejski, ul. Szczytna 15, Toruń)

 

11.10.2013 (piątek)

 

10.00-10.15 dr inż. Monika Joanna Latkowska, Katedra Roślin Ozdobnych, SGGW w Warszawie, Ogrody działkowe – miejsca „zielonej terapii”.

 

10.15-10.30 dr Aleksandra Wagner, mgr Barbara Patuła, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, AGH w Krakowie,  Ekologiczna i społeczna rola ogrodów działkowych na przykładzie ogrodów „Małe Błonia” i „Aster” w Krakowie.

 

10:30-11:00 Przerwa kawowa

 

11.00-11.15 mgr inż. Maria Paulina Ulczycka, dr hab. Agnieszka Krzymińska, Katedra Roślin Ozdobnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  Potrzeba zieleni w życiu młodzieży w środowisku miejskim.

 

11.15-11.30 dr Barbara Wojtasik, HydroBiolLab, Ogrody działkowe – bogactwo dawnych odmian drzew i krzewów owocowych oraz roślin kwiatowych.

 

11.30-11.40 prof. dr hab. Wanda Bacieczko, mgr Marta Przybylska, Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, ZUT w Szczecinie, Gatunki Introdukowane na terenie Pracowniczego Ogrodu Działkowego im. Skarbówka w Szczecinie.

 

11.40-12.00 Dyskusja

Zakończenie KonferencjiPatronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]