X Konferencja Naukowo-Techniczna

Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta

 

„Kierunki zmian

terenów zieleni w miastach”

 

 

Toruń, 8-10 października

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

08.10.2014 (środa)

Ratusz Miejski

Toruń, Rynek Staromiejski 1

 

930 Otwarcie Konferencji, M. Zaleski Prezydent Miasta Torunia

 1015-1045 Jak uzdrowić miasto? Marek Kosmala, Małgorzata Okołowicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

1045-1105 Przerwa

I sesja referatowa

 

1105-1120 Zieleń – ważny czy zapomniany element środowiska zamieszkania? Justyna Kobylarczyk, Politechnika Krakowska;

1120-1135 Zielona infrastruktura, jako wizja współczesnego miasta, na przykładzie Olsztyna, Magdalena Nowak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

1135-1150 Rola terenów zieleni w kształtowaniu przestrzeni Łodzi, Barbara Wysmyk-Lamprecht, Anna Olaczek-Wołowska, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi;

1150-1205 Potencjalny wpływ zieleni na rozwój gospodarczy miasta, Maria Ulczycka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

1205-1220 Przerwa

II sesja referatowa

 

1220-1235 Bydgoszcz – organizacja i rozwój systemu terenów rekreacji i wypoczynku, Anna Rembowicz-Dziekciowska, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy;

1235-1250 Dolina rzeki Łyny jako oś systemu zieleni miejskiej Olsztyna, Wiesława Gadomska, Iwona Połucha, Emilia Marks, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

1250-1305 Rewitalizacja przyrodnicza – priorytetem rozwoju zdrowego miasta. Plany dla Łodzi, Barbara Wycichowska, Politechnika Łódzka;

1305-1320 Stare Koryto rzeki Warty – nowa przestrzeń dla mieszkańców i turystów, Julia Syska-Wieczorek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu;

1320-1335 Kreowanie terenów zieleni jako przestrzeni aktywności mieszkańców, Anna Stasiak, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu;

1335-1350 Plan zarządzania krajobrazem – nowoczesnym instrumentem zarządzania zielenią w Toruniu, Anna Karmienko, Urząd Miasta Torunia, Marta Chrząszczyk, GRINGOO, Tatiana Szymańska;

1350-1405 Wybrane uwagi na temat zmian w ustawie o ochronie przyrody w zakresie ochrony zieleni, Krzysztof Gruszecki, radca prawny.

1415 Teren zieleni przy Fontannie Cosmopolis – uroczyste sadzenie drzewa z okazji jubileuszu Konferencji przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.  Sponsorem drzewa jest firma DREWSMOL

III sesja referatowa

 

1535-1550 Zieleń jako tworzywo budowania przestrzeni miasta, Dariusz Dziubiński, Politechnika Wrocławska;

1550-1605 Kształtowanie miejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie Wzgórza Słowiańskiego we Wrocławiu, Anna Podolska, Ewa Walter, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu;

1605-1620 Rola i wykorzystanie przestrzeni nieużytkowanych i obszarów poprzemysłowych

w tworzeniu terenów zieleni w miastach, Małgorzata Wołodźko, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy;

1620-1635 Znaczenie lasów komunalnych jako terenów rekreacyjnych dla miasta na przykładzie Szczecina i Poznania, Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

w Szczecinie;

1635-1650 Rola zieleni w kształtowaniu wizerunku kampusu uniwersyteckiego „Kortowo”, Emilia Marks, Iwona Połucha, Wiesława Gadomska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

1650-1705 Nowe tendencje w kształtowaniu współczesnych parków miejskich – Park Tysiąclecia we Wrocławiu, Maciej Stojak, Politechnika Wrocławska;

1705-1720 Czy rezerwaty pomagają chronić przyrodę w mieście? Eliza Grabowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

1720-1735 Wyznaczniki trwałości parków wypoczynkowych (na przykładzie parków strefy śródmiejskiej miasta Łodzi), Andrzej Długoński, Marek Szumański, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;

1735-1800 Dyskusja

1800 Kolacja

2030 Nocne zwiedzanie Torunia

 

 

09.10.2014 (czwartek)

 

Sesja terenowa

 

– Zagospodarowanie i plany rozwoju – tereny zieleni miasta Torunia

– Metody pielęgnacji i ochrony terenów zieleni – prezentacja firmy Husqvarna

– Zabytkowy park Pałacu Romantycznego w Turznie

– Metody nieinwazyjnego badania jakości drzewa – Jacek Szymaniak, Gaja

 

IV sesja referatowa

 

Zieleń dawnych majątków ziemskich i jej współczesne związki z układami przestrzennymi osad małomiasteczkowych i wiejskich powiatu częstochowskiego, Sebastian Wróblewski, Politechnika Wrocławska;

Transformacje funkcjonalne i morfologiczne historycznych zespołów parkowych w małych miastach – szanse i zagrożenia, Adriana Cieślak, Politechnika Łódzka;

Pałac Romantyczny w Turznie – historia i współczesność, Jolanta Przybylak.

 

1900 Koncert Bogdana Hołowni

2000 Spotkanie towarzyskie

2300 powrót do Torunia

 

 

 

 

 

 

10.10.2014 (piątek)

 

V sesja referatowa

 

900-915 Metoda eksperymentu wyboru jako narzędzie projektowania rewitalizacji Parku Skaryszewskiego w Warszawie, Marek Giergiczny, Agnieszka Kossakowska, Jerzy Śleszyński, Uniwersytet Warszawski;

915-930 Współczesne kierunki przekształceń terenów zieleni osiedlowej. Kształtowanie wybranych fragmentów przestrzeni osiedlowej w Toruniu, Natalia Osiecka, Iwona Połucha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

930-945 Współczesne kierunki przekształceń terenów zieleni osiedlowej. Przegląd terenów w kreowaniu przestrzeni osiedlowej, Iwona Połucha, Natalia Osiecka, Wiesława Gadomska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;

945-1000 Ogród edukacyjny w mieście jako miejsce nauki poprzez twórczą zabawę, Iwona Połucha, Natalia Osiecka, Emilia Marks, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

1000-1015 Przerwa

Sesja posterowa

 

Zastosowanie gruszy drobnoowocowej (Pyrus calleryana Decne.) w terenach zieleni miejskiej na przykładzie miasta Poznania, Anna Kowalska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Rola fitosocjologiczna skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia Ehrh. w obrębie roślinności Szczecina poddanej antropopresji, Stefan Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie;

Rondo uliczne jako roślinny wyróżnik krajobrazu miasta, Anna Wasilewska Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

Trawy ozdobne – nowa grupa roślin do terenów zieleni miejskiej, Monika Henschke, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

 

VI sesja referatowa

 

1045-1100 Przeobrażenie terenów zieleni miejskiej w związku z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na przykładzie dzielnic Nowej Huty w Krakowie, Małgorzata Orlewicz-Musiał, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Aleksandra Wagner, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie;

1100-1115 Rola terenów zieleni gmin podmiejskich na przykładzie gminy Kolbudy w województwie pomorskim, Anna Sychta, Urząd Gminy Kolbudy.

 

Doniesienia

 

1115-1125  Rodzinne ogrody działkowe w świetle nowej ustawy, Dominika Dymek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;

1125-1135 Klimat a zieleń miejska w aspekcie basenu Morza śródziemnego – Syria, Joanna Klimowicz, Politechnika Warszawska.Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]