XI Konferencja Naukowo – Techniczna

ZIELEŃ MIEJSKA NATURALNE BOGACTWO MIASTA

Zieleń w rewitalizacji przestrzeni publicznej

Toruń, 7 – 9 października 2015 r.

 

 

PROGRAM

 07.10.2015 ŚRODA

  10:00-11:00 Otwarcie konferencji, wykład inauguracyjny  
    Rewitalizacja rynków miejskich. Dobre i złe praktyki Marek Kosmala, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  11:00-11:30 Przerwa  
  11:30-12:45 Sesja referatowa  
    Zieleń w rewitalizacji przestrzeni publicznej na przykładzie gminy Kolbudy w województwie pomorskim Anna Sychta, Urząd Gminy Kolbudy
    Problemy projektowe w rewitalizacji przestrzeni publicznych na przykładzie ulic w centrum Gdyni Agnieszka Głombiowska, Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku
    System zieleni miasta Zielona Góra – stan przed powiększeniem do aglomeracji i możliwości rozwoju Piotr Reda, Leszek Jerzak, Uniwersytet Zielonogórski
    Proces rewitalizacji w kształtowaniu przestrzeni parkowej Olsztyna Wiesława Gadomska, Emilia Marks, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
    Sieć skwerów jako element „Zintegrowanego programu rozwoju przestrzennego Śródmieścia Olsztyna” Tekla Żurkowska, Urząd Miasta Olsztyna
  12:45-13:00 Przerwa  
  13:00-14.15 Sesja referatowa  
    Rewitalizacja terenów pocmentarnych w przestrzeni miejskiej Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
    Przestrzenie międzygatunkowe jako miejsce integracji ludzi i natury w strukturach zurbanizowanych Justyna Kleszcz, Uniwersytet Zielonogórski
    Rewitalizacja miejskiej przestrzeni publicznej na przykładzie wrocławskiego Nadodrza Anna Podolska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
    Rola planowania przestrzennego w rewitalizacji przestrzeni publicznych wokół Zespołu Staromiejskiego w Toruniu Anna Stasiak, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, Krzysztof Rogatka, UMK Toruń, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu
    Zielone Wejherowo. Tradycja miejsca w procesie rewitalizacji Anita Jaśkiewicz-Sojak, Gmina Miasta Wejherowo
    Znaczenie ogrodów działkowych w procesach rewitalizacji wybranych miast Polski Dominika Dymek, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  14:30-15:30 Przerwa obiadowa  
  15:30-16:30 Sesja referatowa  
    Wycena wartości środowiska przyrodniczego jako narzędzie wspomagające proces rewitalizacji Piotr Czembrowski, Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki
  Zielona rewitalizacja w Strefie Wielkomiejskiej Łodzi. Zamierzenia i realizacje Barbara Wycichowska, Politechnika Łódzka
    Znaczenie terenów zieleni w procesach rewitalizacji osiedli mieszkaniowych Magdalena Czałczyńska-Podolska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
    Rola usług ekosystemów wodnych w skutecznej rewitalizacji miast Tomasz Bergier, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki
  16:30-17:30 Dyskusja  
  18:00 Kolacja  

 

8.10.2015 CZWARTEK sesja terenowa

8.00 Zbiórka Pl. Rapackiego, przy pomniku J. Piłsudskiego    
8.30-9.30 Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna WFOŚiGW w Toruniu    
9.30-11.00 Przejazd do Grudziądza    
11.00-12.30 Sesja referatowa    
    BUGA, czyli rewitalizacja po niemiecku Marek Kosmala, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
  Rewitalizacja parku miejskiego w Grudziądzu Urząd  Miasta w Grudziądzu  
  Rewitalizacja zieleni w przestrzeni publicznej Puław Izabela Giedrojć, Urząd Miasta Puławy  
  ROSA – Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna Marcin Połomski, Urząd Miasta Rydułtowy  
  Rola zieleni w procesach rewitalizacji małych miast na przykładzie Lanckorony i Skawiny Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk,UniwersytetRolniczywKrakowie  
12.30-15.00 Tereny zieleni miasta Grudziądza    
15.30 Obiad    
16.15-18.00 Powrót do Torunia    
       
19.30 Spotkanie towarzyskie    

9.10.2015 PIĄTEK

9:00-10:15 Sesja referatowa  
  Zieleń w regeneracji spójności systemu przestrzeni publicznych miast Dariusz Dziubiński,PolitechnikaWrocławska
  Środowiska przyrodnicze a problemy rewaloryzacji parków nadrzecznych na przykładach wybranych miast województwa łódzkiego Elżbieta Kobojek, Uniwersytet Łódzki
  Drugie życie rezerwatu w mieście Eliza Grabowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  Miejsce i rola zieleni w procesie rewitalizacji przestrzeni miejskiej Małgorzata Wołodźko, Uniwersytet Technologiczny w Bydgoszczy
  Ogrody społeczne – rewitalizacja przestrzeni miejskiej i życia społecznego Monika Latkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
10:15-10:30 Przerwa  
10:30-11:00 Sesja posterowa  
  Rewitalizacja nabrzeża Oławy we Wrocławiu jako przykład zwrotu miasta ku rzece Iwona Orzechowska-Szajda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Zieleń Miejska jako środowisko występowania parazytoidów z rodziny Ichneumonidae (Hymenoptera, Apocrita) na terenie Polski Marta Rzańska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  Zieleń w koncepcjach rewitalizacji otoczenia toruńskich przepraw mostowych Adam Popielewski, Urząd Miasta Torunia
     
11:00-12:00 Dyskusja, podsumowanie  
  Zakończenie konferencji  

 

 

 

 Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]