PROGRAM

 

12.10.2016 (ŚRODA)

 

10:00-10:20 Otwarcie Konferencji

10:20-10:50 Architekt(ura) wobec zmian klimatycznych Marek Kosmala, SGGW w Warszawie

10:50-11:20 Przerwa kawowa

 

I sesja referatowa

 

11:20-11:50 Architektura krajobrazu wobec wyzwań powodowanych przez antropogenną zmianę klimatu Zbigniew Karaczun, SGGW w Warszawie

11:50-12:10 Dobór roślin dla zieleni a zmiany klimatu Urszula Nawrocka-Grześkowiak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

12:10-12:30 Koncepcja zielonej infrastruktury i jej znaczenie w adaptacji miast do zmian klimatu, Barbara Szulczewska, SGGW w Warszawie

12:30-12:50 Wpływ nawierzchni trawiastych na kształtowanie mikroklimatu przestrzeni miejskich, Krzysztof Młynarczyk, Emilia Marks, Wiesława Gadomska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12:50-13:10 „Place deszczowe” jako formy adaptacji do zmian klimatu na przykładzie Parku Rataje w Poznaniu, Anna Januchta-Szostak, Politechnika Poznańska

13:10-13:30 Program Adaptcity dla Miasta Stołecznego Warszawy, Michał Olszewski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

 

13:30-13:50 Dyskusja

13:50-14:50 Przerwa obiadowa

 

 

II sesja referatowa

14:50-15:10 Zieleń w miastach i regionach w Polsce – Daniela Szymaniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

15:10-15:30 Udział zielonej infrastruktury w adaptacji miasta do zmian klimatu, Barbara Wycichowska, Politechnika Łódzka

15:30-15:50 Rola terenów zieleni w łagodzeniu efektów miejskiej wyspy ciepła, Elżbieta Kobojek, Uniwersytet Łódzki

15:50-16:10 Rola terenów zieleni w aspekcie efektu miejskiej wyspy ciepła, Joanna Klimowicz, Politechnika Warszawska

16:10-16:30 Przerwa kawowa

 

III sesja referatowa

 

16:30-16:50 Wpływ mokradeł na klimat miejski, Eliza Grabowska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

16:50-17:10 Znaczenie rozwiązań architektonicznych wobec zmian klimatycznych, Marzena Banach, Politechnika Poznańska

17:10-17:30 Zasady kształtowania farm miejskich o rozwiązaniach optymalnych dla warunków klimatycznych polskich miast, Justyna Kleszcz, Uniwersytet Zielonogórski

17:30-17:45 Dyskusja

19:00  Uroczysta kolacja Hotel Mercure

 

13.10.2016 (CZWARTEK)

Sesja terenowa – tereny zieleni Inowrocławia

 

IV sesja referatowa

  • Podłoża strukturalne sposobem na poprawę kondycji drzewostanu w miastach, Henryk Kociel, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Żaneta Tuchowska U. „Ogród”, Marzena Suchocka, SGGW w Warszawie, Hazem M. Kalaji, SGGW w Warszawie.
  • Zróżnicowanie przestrzenne klimatu Torunia, Joanna Uscka-Kowalkowska, Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Mieczysław Kunz, Andrzej Araźny, Tomasz Strzyżewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Zagospodarowanie zieleni na terenie toruńskich Jordanek, Piotr Orlicki, Pracowni Elipsa
  • Zagospodarowanie terenów zieleni Inowrocławia, przedstawiciel Urzędu Miasta Inowrocław

 

 

14.10.2016 (PIĄTEK)

V Sesja referatowa

10:00-10:15 Rola zieleni w kształtowaniu warunków odczuwalnych na przykładzie wybranych osiedli w Warszawie, Paweł Milewski, Magdalena Kuchcik, Jarosław Baranowski, Krzysztof Błażejczyk, Jakub Szmyd, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

10:15-10:30 Alergenność szaty roślinnej na osiedlach mieszkaniowych w Warszawie Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Wojciech Dudek, IIII Szpital Miejski im. dr K. Jonschera , Anna Błażejczyk, Pracownia Bioklimatologii i Ergonomii Środowiskowej

10:30-10:45 Dobór gatunków roślin do ogrodu wertykalnego w rozwiązaniach zewnętrznych, Jacek Mojski, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Hazem M. Kalaji, SGGW w Warszawie

10:45-11:00 Jak radzić sobie z suszą na terenach zieleni miejskiej, Monika J. Latkowska, Agata Jędrzejuk, Ewa Skutnik, Aleksandra J. Łukaszewska, SGGW w Warszawie

11:00-11:15 Przerwa kawowa

11:15-11:30 Charakterystyka warunków klimatycznych Szczecina metodą fitoindykacyjną, Stefan Friedrich, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

11:30-11:45 Sposoby zabezpieczania roślin rabatowych przed stresem suszy, Agata Jędrzejuk, Monika Latkowska, Alaksandra Łukaszewska, Ewa Skutnik, SGGW w Warszawie

11:45-12:00 Rola zieleni w kształtowaniu jakości powietrza w Krakowie na przykładzie projektu Monit-Air, Piotr Wężyk, Katarzyna Bajrek-Zydroń, Katarzyna Czajka, Uniwersytet Rolniczy, ProGea Consulting

12:00-12:15 Wpływ warunków pogodowych na wzrost młodych drzew miejskich, Tatiana Swoczyna, Jacek Borowski, Piotr Lachota, SGGW w Warszawie

12:15-12:45 Dyskusja i zakończenie KonferencjiPatronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]