XIII Konferencja Naukowo-Techniczna

ZIELEŃ MIEJSKA – NATURALNE BOGACTWO MIASTA

 

DZIKA PRZYRODA W MIEŚCIE

Toruń, 11-13 października 2017 r.

 

 

PROGRAM

 

11.10.2017 (ŚRODA)

 

10:00-11:05 Otwarcie Konferencji

Potyczki architekta krajobrazu z dziką przyrodą Marek Kosmala, SGGW w Warszawie

 

11:05-12:50 I sesja referatowa

 • Eksperymentalne ogrody szkolne dla dzieci jako źródło bioróżnorodności i kreatywności Edyta Rosłon-Szeryńska, Agnieszka Gawłowska, SGGW w Warszawie
 • Czy rezerwaty miejskie są potrzebne? Barbara Szulczewska, Maciej Wasilewski, SGGW w Warszawie
 • Dziecięce kąciki ornitologiczne przy placówkach dydaktycznych jako miejsca sprzyjające zachowaniu i rozwojowi potencjału przyrodniczego współczesnych miast Agnieszka Gawłowska, Edyta Rosłon-Szeryńska, SGGW w Warszawie
 • Charakterystyka awifauny wybranych zbiorników wodnych na terenie Krakowa, Aleksandra Wagner, Akademia Górniczo-Hutnicza AGH w Krakowie
 • Wpływ zieleni i zabudowy na awifaunę lęgową blokowisk Rzeszowa, Cezary Mitrus, Kamila Krupiak, Justyna Maternia Uniwersytet Rzeszowski
 • Prezentacja promocyjna: Rośliny cebulowe w mieście, Szymon Kandarys, Flower Your Place

 

12:50-14:10 II sesja referatowa

 • Formy ochrony przyrody chroniące przed wycinką drzew Jarema Rabiński, Komisja Ochrony Środowiska, NOT Warszawa
 • Jak wysoka różnorodność dzikiej przyrody w mieście wpływa na rekreacyjne usługi ekosystemowe, Piotr Sikorski, SGGW w Warszawie
 • Roślinność ruderalna miasta – zróżnicowanie florystyczne, struktura funkcjonalna, znaczenie w mieście Agnieszka Kompała-Bąba, Uniwersytet Śląski
 • Dzikie życie śródmiejskiego parku, Maciej Luniak, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Warszawie
 • Dzika przyroda w mieście – doświadczenia EkoPatrolu Straży Miejskiej w Toruniu, Wojciech Swinarski, Straż Miejska w Toruniu
 • Prezentacja promocyjna: AgroNanoGale a inne hyrdogele. Produkt polski i inne produkty dostępne na rynku, Rafał Lizut, Artagro Sales

 

 

14:10-14:50 Przerwa obiadowa

14:50-16:20 III sesja referatowa

 • Roślinność w miastach wprowadzana „na dziko”, Wiesława Gadomska, UWM w Olsztynie
 • Bioróżnorodność w miastach – potrzeba ochrony i kształtowania, Barbara Wycichowska, Politechnika Łódzka
 • Naturalna szata roślinna Szczecina, Stefan Friedrich, ZUT w Szczecinie
 • Rola pozostałości po wydobyciu rud kruszcowych w zachowaniu różnorodności biologicznej i bogactwa gatunkowego na obszarze Górnego Śląska, Łukasz Strzeleczek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Adaptacje behawioralne, fizjologiczne, anatomiczne i genetyczne ptaków i ssaków do życia w środowisku zurbanizowanym, Piotr Indykiewicz, UTP w Bydgoszczy
 • Rola architektury w godzeniu interesów ludzi i dzikich zwierząt w miastach, Justyna Kleszcz, Uniwersytet Zielonogórski

16:20-17:00 Dyskusja

19:30 Uroczysta kolacja

 

 

12.10.2017 (CZWARTEK)

Sesja terenowa – tereny zieleni Brodnica

V Sesja referatowa:

 • Projekt modernizacji Parku Jana Pawła II w Brodnicy, Joanna Kilian, Urząd Miasta Brodnicy, Marek Bartkowski, Centrum Edukacji Ekologicznej w Brodnicy
 • Przystań kajakowa na Zakolu Drwęcy, Magdalena Hoga, Urząd Miasta Brodnicy, Robert Stańko Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zabytki, parki miasta Brodnicy

Brodnicki Park Krajobrazowy

Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy

 

13.10.2017 (PIĄTEK)

9:00-10:15 VI Sesja referatowa

 

 • Eksploratorzy dzikiej przyrody. Potencjały nieużytków miejskich na przykładzie Warszawy, Maciej Łepkowski, SGGW w Warszawie
 • „Ochrona” mokradeł w rezerwatach przyrody, Eliza Grabowska, ZUT w Szczecinie
 • Rośliny ekspansywne i ich wartość ekologiczna – przykład ogrodów działkowych miasta Łodzi, Andrzej Długoński, Uniwersytet Kardynała St. Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bogactwo spontanicznej szaty roślinnej większego miasta na przykładzie Torunia, Lucjan Rutkowski, UMK w Toruniu
 • Dzika zwierzyna łowna w mieście, Jan Jankowski, Okręgowa Rada Łowiecka PZŁ w Toruniu

 

Sesja Posterowa

 • Dzika przyroda w mieście jako element edukacji najmłodszych, Anna Podolska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Znaczenie drzew w miastach, Marta Kras, Uniwersytet Gdański

 

11:00-12:00 Dyskusja i zakończenie konferencji

 

 Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]