Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru prosimy o:

  • przesłanie streszczenia (do 300 słów) w formie wydruku i w postaci elektronicznej (*.doc) do dnia 26.03.2018 na adres sekretariatu konferencji
  • o zakwalifikowaniu referatu autorzy zostaną powiadomieni drogą mailową do 16.04.2018 wraz z informacją o sposobie jego przygotowania do publikacji
  • ostateczną formę referatu w formie wydruku i wersji elektronicznej, po zakwalifikowaniu, należy przesłać na adres sekretariatu konferencji do dnia 29.06.2018 r.


Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]