Osoby zainteresowane przedstawieniem referatu (komunikatu) lub posteru prosimy o:

  • przesłanie streszczenia (do 300 słów) w formie wydruku i w postaci elektronicznej (*.doc) do dnia 27.07.2020 na adres sekretariatu konferencji
  • ostateczną formę referatu w formie wydruku i wersji elektronicznej, po zakwalifikowaniu, należy przesłać na adres sekretariatu konferencji do dnia 30.08.2020 r.

O kwalifikacji zgłoszonego wystąpienia do wygłoszenia podczas konferencji (8 wystąpień) oraz publikacji w wydawnictwie konferencyjnym zadecyduje komitet naukowy konferencji.Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]