Świadczenia: udział w sesjach referatowych, terenowej i posterowej, możliwość prezentacji wyników badań i doświadczeń w formie referatu, komunikatu lub posteru, wyżywienie (obiad, kolacja), materiały konferencyjne, spotkanie towarzyskie,
Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom konferencji noclegów

 Honour patronage :

Wojewoda Marszałek

Media patronage :

logowanie

Sponsors:

energa
Video transmission starts on
06.06.2010
[x]