Prezentacje i promocje:

  •  prezentacja promocyjna podczas sesji referatowych (15 minut) – 1000 zł + VAT
  •  reklama w materiałach konferencyjnych – okładka- 1400 zł + VAT – wkładka – 700 zł + VAT  (należy dostarczyć wkładki B5)
  • kolportaż materiałów reklamowo-informacyjnych (wysyłka e-mail)- 600 zł + VAT


Patronat honorowy:

Wojewoda Marszałek

Patronat medialny:

logowanie

Sponsorzy:

energa
Transmisja video będzie dostępna od
06.06.2010
[x]